Số hiệu văn bản
Số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Trích yếu

Thông tư liên tịch này quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Loại văn bản
Văn bản mới
Ngày phát hành
28/11/2014
Người ký
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực
File văn bản