Số hiệu văn bản
Nghị quyết kỳ họp thứ hai của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019
Trích yếu

Nghị quyết kỳ họp thứ hai của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019

Loại văn bản
Nghị quyết
Ngày phát hành
18/10/2015
Người ký
Phạm Vũ Luận
File văn bản