Số hiệu văn bản
Quyết định số 1047/QĐ-TTg
Trích yếu

Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019 thành lập theo Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày phát hành
25/06/2014
File văn bản