Số hiệu văn bản
Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT
Trích yếu

Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ngày phát hành
17/07/2009
File văn bản