Số hiệu văn bản
Quyết định số 449/QĐ-TTg
Trích yếu

Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014 thành lập theo quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày phát hành
17/04/2009
File văn bản