Tháng 1 năm 2016 (January 2016 Edition: 2016.1.1), Phòng thí nghiệm Cybermetrics, thuộc Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), một tổ chức xếp hạng thư viện điện tử số (webometrics ) có uy tín, trụ sở chính tại Tây Ban Nha, đã đưa ra Bảng " Xếp hạng web các trường đại học ở Việt Nam - Vietnam | Ranking Web of Universities "

Chi tiết download tại đây.