Xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2015-2016

          Times Higher Education (THE), một trong các tổ chức xếp hạng các trường đại học thế giới có uy tín vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới  năm 2015-2016 tại địa chỉ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking, dựa trên phân tích, đánh giá thành tích đạt được của các trường ở các nhiệm vụ cốt lõi là - - giảng dạy (teaching) , nghiên cứu khoa học (research), chuyển giao tri thức (knowledge transfer) và vị thế quốc tế (international outlook) được thể hiện cụ thể ở 5 nhóm tiêu chí với ứng với các trọng số  dưới đây.

Nhóm

Nhóm tiêu chí

Trọng số (%)

1

Teaching (the learning environment) - Giảng dạy (Môi trường học tập)

30

2

Research (volume, income and reputation) -Nghiên cứu khoa học (Cường độ , thu nhập và Uy tín)

30

3

Citations (research influence) - Lượng trích dẫn (ảnh hưởng của nghiên cứu khoa học )

30

4

  International outlook (staff, students and research) - Vị thế quốc tế (giảng viên, sinh viên và nghiên cứu)

7,5

5

Industry income (knowledge transfer) - Thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ

2.5

Theo đó, Times đưa ra bảng xếp hạng 800 trường đại học hàng đầu thế giới đến từ 70 quốc gia .  Năm 2014, con số này là 400 trường đại học từ 41 quốc gia. Dưới đây là bảng xếp hạng 200 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2015-2016,

Top of Form

Rank/

Thứ hạng

Title - Tên trường/ Quốc gia- Vũng lãnh thổ

Tìm thông tin về trường

1

California Institute of Technology

United States of America

Explore

2

University of Oxford

United Kingdom

Explore

3

Stanford University

United States of America

Explore

4

University of Cambridge

United Kingdom

Explore

5

Massachusetts Institute of Technology

United States of America

Explore

6

Harvard University

United States of America

Explore

7

Princeton University

United States of America

Explore

8

Imperial College London

United Kingdom

Explore

9

ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Switzerland

Explore

10

University of Chicago

United States of America

Explore

11

Johns Hopkins University

United States of America

Explore

12

Yale University

United States of America

Explore

13

University of California, Berkeley

United States of America

Explore

14

University College London

United Kingdom

Explore

15

Columbia University

United States of America

Explore

16

University of California, Los Angeles

United States of America

Explore

17

University of Pennsylvania

United States of America

Explore

18

Cornell University

United States of America

Explore

19

University of Toronto

Canada

Explore

20

Duke University

United States of America

Explore

21

University of Michigan

United States of America

Explore

22

Carnegie Mellon University

United States of America

Explore

23

London School of Economics and Political Science

United Kingdom

Explore

24

University of Edinburgh

United Kingdom

Explore

25

Northwestern University

United States of America

Explore

26

National University of Singapore

Singapore

Explore

27

King’s College London

United Kingdom

Explore

28

Karolinska Institute

Sweden

Explore

29

LMU Munich

Germany

Explore

30

New York University

United States of America

Explore

31

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Switzerland

Explore

32

University of Washington

United States of America

Explore

33

University of Melbourne

Australia

Explore

34

University of British Columbia

Canada

Explore

35

KU Leuven

Belgium

Explore

36

University of Illinois at Urbana-Champaign

United States of America

Explore

37

Heidelberg University

Germany

Explore

38

McGill University

Canada

Explore

=39

University of California, San Diego

United States of America

Explore

=39

University of California, Santa Barbara

United States of America

Explore

41

Georgia Institute of Technology

United States of America

Explore

42

Peking University

China

Explore

43

University of Tokyo

Japan

Explore

=44

University of California, Davis

United States of America

Explore

=44

University of Hong Kong

Hong Kong

Explore

46

University of Texas at Austin

United States of America

Explore

=47

Tsinghua University

China

Explore

=47

Wageningen University and Research Center

Netherlands

Explore

49

Humboldt University of Berlin

Germany

Explore

50

University of Wisconsin-Madison

United States of America

Explore

51

Brown University

United States of America

Explore

52

Australian National University

Australia

Explore

53

Technical University of Munich

Germany

Explore

54

École Normale Supérieure

France

Explore

55

Nanyang Technological University

Singapore

Explore

=56

University of Manchester

United Kingdom

Explore

=56

University of Sydney

Australia

Explore

58

University of Amsterdam

Netherlands

Explore

59

Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong

Explore

=60

The University of Queensland

Australia

Explore

=60

Washington University in St Louis

United States of America

Explore

62

Utrecht University

Netherlands

Explore

63

University of North Carolina at Chapel Hill

United States of America

Explore

64

Boston University

United States of America

Explore

=65

Delft University of Technology

Netherlands

Explore

=65

University of Minnesota

United States of America

Explore

67

Leiden University

Netherlands

Explore

68

University of Southern California

United States of America

Explore

69

University of Bristol

United Kingdom

Explore

70

Durham University

United Kingdom

Explore

71

Erasmus University Rotterdam

Netherlands

Explore

72

Free University of Berlin

Germany

Explore

73

Monash University

Australia

Explore

74

University of Groningen

Netherlands

Explore

75

Pennsylvania State University

United States of America

Explore

Explore

=76

University of Glasgow

United Kingdom

Explore

=76

University of Helsinki

Finland

Explore

78

University of Tübingen

Germany

Explore

79

University of Pittsburgh

United States of America

Explore

80

University of Warwick

United Kingdom

Explore

81

Uppsala University

Sweden

Explore

=82

University of Copenhagen

Denmark

Explore

=82

University of New South Wales

Australia

Explore

84

University of Freiburg

Germany

Explore

85

Seoul National University

South Korea

Explore

86

University of St Andrews

United Kingdom

Explore

87

Vanderbilt University

United States of America

Explore

=88

Kyoto University

Japan

Explore

=88

Maastricht University

Netherlands

Explore

=90

Emory University

United States of America

Explore

=90

Lund University

Sweden

Explore

=90

Ohio State University

United States of America

Explore

93

University of Exeter

United Kingdom

Explore

=94

University of Bonn

Germany

Explore

=94

Georgetown University

United States of America

Explore

=94

McMaster University

Canada

Explore

97

University of Sheffield

United Kingdom

Explore

98

Queen Mary University of London

United Kingdom

Explore

=99

University of Göttingen

Germany

Explore

=99

Michigan State University

United States of America

Explore

Explore

Explore

Explore

=101

University of Basel

Switzerland

Explore

=101

École Polytechnique

France

Explore

=101

Rice University

United States of America

Explore

=104

Dartmouth College

United States of America

Explore

=104

University of Zurich

Switzerland

Explore

=106

Aarhus University

Denmark

Explore

=106

University of California, Irvine

United States of America

Explore

=106

University of Mannheim

Germany

Explore

108

University of Notre Dame

United States of America

Explore

109

University of Western Australia

Australia

Explore

=110

RWTH Aachen University

Germany

Explore

=110

University of Southampton

United Kingdom

Explore

112

Scuola Normale Superiore di Pisa

Italy

Explore

=113

University of Montreal

Canada

Explore

=113

Pierre and Marie Curie University

France

Explore

=113

Purdue University

United States of America

Explore

116

Pohang University of Science and Technology

South Korea

Explore

117

University of Maryland, College Park

United States of America

Explore

118

Ghent University

Belgium

Explore

119

University of Birmingham

United Kingdom

Explore

=120

University of Bern

Switzerland

Explore

=120

University of Cape Town

South Africa

Explore

=120

University of Florida

United States of America

Explore

=123

University of Erlangen-Nuremberg

Germany

Explore

=123

Rutgers, the State University of New Jersey

United States of America

Explore

=125

University of Münster

Germany

Explore

=125

Radboud University Nijmegen

Netherlands

Explore

=127

University of Colorado Boulder

United States of America

Explore

=127

Tufts University

United States of America

Explore

129

Royal Holloway, University of London

United Kingdom

Explore

130

Lancaster University

United Kingdom

Explore

=131

University of Geneva

Switzerland

Explore

=131

University of York

United Kingdom

Explore

=133

Case Western Reserve University

United States of America

Explore

=133

University of Leeds

United Kingdom

Explore

135

University of Oslo

Norway

Explore

136

Stockholm University

Sweden

Explore

137

University of Alberta

Canada

Explore

=138

Chinese University of Hong Kong

Hong Kong

Explore

=138

Karlsruhe Institute of Technology

Germany

Explore

140

University of Sussex

United Kingdom

Explore

141

University of Massachusetts

United States of America

Explore

142

University of Vienna

Austria

Explore

143

University of Nottingham

United Kingdom

Explore

=144

University of California, Santa Cruz

United States of America

Explore

=144

University of Lausanne

Switzerland

Explore

146

Autonomous University of Barcelona

Spain

Explore

147

University of Virginia

United States of America

Explore

148

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

South Korea

Explore

=149

University of Adelaide

Australia

Explore

=149

University of East Anglia

United Kingdom

Explore

=149

University of Twente

Netherlands

Explore

153

Sungkyunkwan University (SKKU)

South Korea

Explore

154

VU University Amsterdam

Netherlands

Explore

155

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Explore

156

University of Cologne

Germany

Explore

157

University of Liverpool

United Kingdom

Explore

=158

TU Dresden

Germany

Explore

=158

University of Rochester

United States of America

Explore

160

Trinity College Dublin

Republic of Ireland

Explore

=161

Lomonosov Moscow State University

Russian Federation

Explore

=161

University of Miami

United States of America

Explore

163

University of Arizona

United States of America

Explore

=164

Pompeu Fabra University

Spain

Explore

=164

University of Reading

United Kingdom

Explore

=164

Yeshiva University

United States of America

Explore

=167

University of California, Riverside

United States of America

Explore

=167

University of Leicester

United Kingdom

Explore

=167

National Taiwan University

Taiwan

Explore

=167

Technical University of Denmark

Denmark

Explore

=167

Université Catholique de Louvain

Belgium

Explore

=172

University of Aberdeen

United Kingdom

Explore

=172

University of Auckland

New Zealand

Explore

174

University of Barcelona

Spain

Explore

175

University of Konstanz

Germany

Explore

=176

Eindhoven University of Technology

Netherlands

Explore

=176

University College Dublin

Republic of Ireland

Explore

178

Hebrew University of Jerusalem

Israel

Explore

179

University of Waterloo

Canada

Explore

=180

University of Gothenburg

Sweden

Explore

=180

Scuola Superiore Sant’Anna

Italy

Explore

=182

University of Bergen

Norway

Explore

=182

Cardiff University

United Kingdom

Explore

=182

University of Utah

United States of America

Explore

=185

Brandeis University

United States of America

Explore

=185

University of Dundee

United Kingdom

Explore

=185

University of Würzburg

Germany

Explore

188

Paris-Sud University

France

Explore

189

Arizona State University

United States of America

Explore

=190

University of Antwerp

Belgium

Explore

=190

Boston College

United States of America

Explore

192

Ulm University

Germany

Explore

=193

University of Luxembourg

Luxembourg

Explore

=193

Texas A&M University

United States of America

Explore

195

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Germany

Explore

=196

Newcastle University

United Kingdom

Explore

=196

St George’s, University of London

United Kingdom

Explore

198

University of Trento

Italy

Explore

199

Paris Diderot University – Paris 7

France

Explore

200

Queen’s University Belfast

United Kingdom

Explore

         Trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu thế giới trên đây, Hoa kỳ có 63 trường , trong đó 6 trường trong nhóm 10 trường đại học hàng đầu thế giới là California Institute of Technology-Viện Công nghệ California -xếp thứ nhất. Tiếp theo là Đại học Stanford (Stanford University), xếp thứ ba, Viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) xếp thứ 5 và Đại học Harvard -Harvard University, xếp thứ 6.

           Vương quốc Anh là quốc gia thứ hai có nhiều trường đại học có tên  trong bảng xếp hạng, với 78 trường đại học trong top 800, và 34 trong top 200  trong đó có 2 trường trong nhóm 10 trường hàng đầu thế giới là  Đại học Oxford -University of Oxford, xếp thứ 2 và Đại học Cambridge - University of Cambridge, xếp thứ 4.

          Trong  bảng xếp hạng năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên sau một thập kỷ, một trường đại học ngoài Hoa Kỳ và Vương quốc Anh là Viện đại học Công nghệ Zurich (ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich) của Thụy sỹ đã lọt vào top 10.

          Trong bảng danh sách này, ở khu vực Châu Á, Singapore có 2 trường là Dại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore -NUS), xếp thứ 26, Đại học Công nghệ Nan Yang -(Nanyang Technological University), xếp thứ 55.  Trung quốc có 2 đại diện là Đại học Bắc Kinh (Peking University) xếp thứ 42) và Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University) xếp thứ 47). Nhật bản có 2 trường : Đại học Tokyo (University of Tokyo), xếp thứ 43 và Đại học Kyoto (Kyoto University)  xếp thứ 88. Hong kong có 2 trường lad Đại học  Hongkong (University of Hong Kong) xếp thứ 44, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong ( Hong Kong University of Science and Technology) xếp thứ 39 và  Chinese University of Hong Kong, xép thú 138. Hàn quốc có 3 trường là Pohang University of Science and Technology

, xếp thứ 116; Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), xếp thứ 148 và Sungkyunkwan University (SKKU), xếp thứ 153. Đài Loan có 1 trường là National Taiwan University, xếp thứ 167.

          Danh sách đầy đủ 800 trường và để tìm hiểu (explore) về từng trường xin mời tra tìm theo đường link: (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking.- World University Rankings 2016 | Times Higher Education (THE) ).

           Asia University Rankings 2015

  Xếp hạng các trường đại học Châu Á năm 2015

           Cũng bằng công cụ và phương pháp xếp hạng như trên, Times Higher Education đã tiến hành xếp hạng các trường Đại học khu vực Châu Á năm 2015 và đưa ra bảng danh sách 100 trường đại học hàng đầu Châu Á năm 2015 tại địa chỉ : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2015/regional-ranking#!

          Dưới đây là danh sách 100 trường đại học hàng đầu Châu Á năm 2015

Thứ hạng

Tên trường

Quốc gia/

Vùng lãnh thổ

1

University of Tokyo

Japan

Nhật bản

2

National University of Singapore

Singapore

Singapore

3

University of Hong Kong

Hong Kong

Hồng  Kong

4

Peking University

China

Trung quốc

5

Tsinghua University

China

Trung quốc

6

Seoul National University

South Korea

Hàn quốc

7

Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong

Hồng  Kong

8

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

South Korea

Hàn quốc

9

Kyoto University

Japan

Nhật bản

10

Nanyang Technological University

Singapore

Singapore

11

Pohang University of Science and Technology

South Korea

Hàn quốc

12

Middle East Technical University

Turkey

Thổ Nhĩ Kỳ

13

Chinese University of Hong Kong

Hong Kong

Hồng  Kong

14

Boğaziçi University

Turkey

Thổ Nhĩ Kỳ

15

Tokyo Institute of Technology

Japan

Nhật Bản

16

Sungkyunkwan University (SKKU)

South Korea

Hàn quốc

17

National Taiwan University

Taiwan

Đài Loan

18

Osaka University

Japan

Nhật Bản

19

Istanbul Technical University

Turkey

Thổ Nhĩ Kỳ

19

Tohoku University

Japan

Nhật Bản

21

Sabancı University

Turkey

Thổ Nhĩ Kỳ

22

Tel Aviv University

Israel

Israel

23

City University of Hong Kong

Hong Kong

Hồng  Kong

24

Fudan University

China

Trung quốc

25

Hebrew University of Jerusalem

Israel

Israel

26

Korea University

South Korea

Hàn Quốc

26

University of Science and Technology of China

China

Trung quốc

28

Yonsei University

South Korea

Hàn Quốc

29

Hong Kong Polytechnic University

Hong Kong

Hồng  Kong

30

Bilkent University

Turkey

Thổ Nhĩ Kỳ

31

Technion Israel Institute of Technology

Israel

Israel

32

Nagoya University

Japan

Nhật Bản

33

Tokyo Metropolitan University

Japan

Nhật Bản

34

National Tsing Hua University

Taiwan

Đài Loan

35

Nanjing University

China

Trung quốc

36

National Chiao Tung University

Taiwan

Đài Loan

37

Indian Institute of Science

India

Ấn độ

38

Panjab University

India

Ấn độ

39

Shanghai Jiao Tong University

China

Trung quốc

40

Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

Japan

Nhật Bản

40

University of Macau

Macau

Ma Cau

42

Sun Yat-sen University

China

Trung quốc

43

Sharif University of Technology

Iran

Iran

44

Renmin University of China

China

Trung quốc

45

Hong Kong Baptist University

Hong Kong

Hồng  Kong

46

Zhejiang University

China

Trung quốc

47

Koç University

Turkey

Thổ Nhĩ kỳ

48

University of Tsukuba

Japan

Nhật  bản

49

National Cheng Kung University (NCKU)

Taiwan

Đài loan

49

University of Seoul

South Korea

Hàn quốc

Top of Form

49

Wuhan University

China

Trung quốc

52

National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech)

Taiwan

Đài loan

53

Ewha Womans University

South Korea

Hàn quốc

54

Hanyang University

South Korea

Hàn quốc

55

Indian Institute of Technology Roorkee

India

Ấn độ

55

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Thailand

Thái Lan

57

Indian Institute of Technology Bombay

India

Ấn độ

58

Kyushu University

Japan

Nhật  bản

59

Waseda University

Japan

Nhật  bản

60

Wuhan University of Technology

China

Trung quốc

61

Isfahan University of Technology

Iran

Iran

62

National Sun Yat-Sen University

Taiwan

Đài Loan

63

Hokkaido University

Japan

Nhật  bản

64

National Central University

Taiwan

Đài Loan

65

Indian Institute of Technology Delhi

India

Ấn độ

66

Harbin Institute of Technology

China

Trung quốc

67

China Medical University, Taiwan

Taiwan

Đài Loan

67

Kyung Hee University

South Korea

Hàn quốc

69

Indian Institute of Technology Kharagpur

India

Ấn độ

69

Iran University of Science and Technology

Iran

Iran

71

King Fahd University of Petroleum and Minerals

Saudi Arabia

Saudi Arabia

72

King Saud University

Saudi Arabia

Saudi Arabia

73

Keio University

Japan

Nhật  bản

73

National Taiwan Normal University

Taiwan

Đài Loan

75

Bar-Ilan University

Israel

Israel

Top of Form

75

Juntendo University

Japan

Nhật  bản

75

Tianjin University

China

Trung quốc

78

Hiroshima University

Japan

Nhật  bản

78

Indian Institute of Technology Madras

India

Ấn độ

80

East China Normal University

China

Trung quốc

81

Kobe University

Japan

Nhật  bản

82

Dalian University of Technology

China

Trung quốc

83

Hunan University

China

Trung quốc

84

South China University of Technology

China

Trung quốc

85

East China University of Science and Technology

China

Trung quốc

85

University of Ulsan

South Korea

Hàn quốc

87

Tongji University

China

Trung quốc

88

American University of Beirut

Lebanon

Lebanon

88

Okayama University

Japan

Nhật  bản

90

Aligarh Muslim University

India

Ấn độ

91

Mahidol University

Thailand

Thái Lan

91

Osaka City University

Japan

Nhật  bản

93

Asia University, Taiwan

Taiwan

Đài Loan

94

Huazhong University of Science and Technology

China

Trung quốc

95

Xi’an Jiaotong University

China

Trung quốc

96

Jawaharlal Nehru University

India

Ấn độ

97

Chung-Ang University

South Korea

Hàn Quốc

98

National Yang-Ming University

Taiwan

Đài Loan

99

Chiba University

Japan

Nhật  bản

100

Pusan National University

South Korea

Hàn Quốc

            Trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu Châu Á nói trên có sự hiện diện các trường đại học của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc có 21 trường, tiếp đến là là Nhật Bản (19 trường) Hàn Quốc 13 trường; Đài Loan 11 trường......

TT

Quốc gia, vùng lãnh thổ

Số trường

TT

Quốc gia, vùng lãnh thổ

Số trường

1

Trung Quóc

21

8

Israel

4

2

Nhật Bản

19

9

Iran

3

3

Hàn Quốc

13

10

Arabe Saudi

2

4

Đài Loan

11

11

Singapore

2

5

Ấn độ

9

12

Thai Lan

2

6

Hong Kong

6

13

Ma Cau

1

7

Thổ Nhĩ Kỳ

6

14

Libanon

1

 

                                             Phùng Quốc Tuấn

                                            (Sưu tầm, biên soạn)

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nhóm

Nhóm tiêu chí

Trọng số (%)

1

Teaching (the learning environment) - Giảng dạy (Môi trường học tập)

30

2

Research (volume, income and reputation) -Nghiên cứu khoa học (Cường độ , thu nhập và Uy tín)

30

3

Citations(research influence) - Lượng trích dẫn (ảnh hưởng của nghiên cứu khoa học )

30

4

  International outlook (staff, students and research) - Vị thế quốc tế (giảng viên, sinh viên và nghiên cứu)

7,5

5

Industry income (knowledge transfer) - Thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ

2.5

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 122

Tổng số truy cập 996161