Hỏi: Xin HĐCDGSNN cho biết lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS / PGS hàng năm?

Trả lời: Theo thông lệ, hằng năm, vào tháng 3, HĐCDGSNN sẽ ra thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS / PGS của cùng năm. Sau đó khoảng 2 tháng (vào tháng 5) là hạn chót để các ứng viên nộp Bản đăng ký xét công nhận cho Văn phòng HĐCDGSNN. Vào tháng 6, các ứng viên phải hoàn thiện và nộp hồ sơ cho hội đồng cơ sở. Các hội đồng cơ sở, ngành / liên ngành, và Nhà nước sẽ xét duyệt hồ sơ từ tháng 6 đến tháng 10. Và lễ công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS dự kiến được trao vào tháng 11 cùng năm. Bạn có thể tham khảo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2015 tại đây.