Để thuận tiện cho việc chuẩn bị của ứng viên, cũng như quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 của các Hội đồng, Văn phòng HĐCDGSNN công bố các mẫu văn bản liên quan đến đợt xét công nhận tại đây.

Danh sách các mẫu văn bản bao gồm:

  • Mẫu 1: Bản đăng ký
  • Mẫu 2: Phiếu thẩm định
  • Mẫu 3: Trích ngang
  • Mẫu 4: Biên bản kiểm phiếu
  • Mẫu 5: Biên bản họp hội đồng
  • Mẫu 6: Báo cáo kết quả
  • Mẫu 7: Bìa hồ sơ
  • Mẫu 8: Mẫu đơn đề nghị được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS (dùng cho ứng viên thuộc cơ sở giáo dục đại học nơi không có HĐCDGS cơ sở và các ứng viên là giảng viên thỉnh giảng)

 

Theo ý kiến của nhiều thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành như sau:

Để kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được tiến hành đúng tiến độ, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đề nghị:

1- Các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở chưa gửi hồ sơ báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015, khẩn trương gửi báo cáo về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, hạn cuối cùng là ngày 24/7/2015.

HĐCDGSNN xin trân trọng thông báo "Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015" đã được GS. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phê duyệt, như sau:

Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2015, Văn phòng HĐCDGSNN hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở của các cơ sở giáo dục đại học như sau:

Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 198

Tổng số truy cập 1004085