Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trân trọng thông báo về Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 như sau:

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Để có tư liệu về hoạt động của các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành, phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành cung cấp các ảnh hoạt động cho Văn phòng.

Chi tiết công văn tại đây

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin thông báo tới các thành viên hội đồng lịch họp của các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2015 như sau:

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị của ứng viên, cũng như quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 của các Hội đồng, Văn phòng HĐCDGSNN công bố các mẫu văn bản liên quan đến đợt xét công nhận tại đây.

Danh sách các mẫu văn bản bao gồm:

  • Mẫu 1: Bản đăng ký
  • Mẫu 2: Phiếu thẩm định
  • Mẫu 3: Trích ngang
  • Mẫu 4: Biên bản kiểm phiếu
  • Mẫu 5: Biên bản họp hội đồng
  • Mẫu 6: Báo cáo kết quả
  • Mẫu 7: Bìa hồ sơ
  • Mẫu 8: Mẫu đơn đề nghị được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS (dùng cho ứng viên thuộc cơ sở giáo dục đại học nơi không có HĐCDGS cơ sở và các ứng viên là giảng viên thỉnh giảng)

 

Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 122

Tổng số truy cập 989139