Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin được chúc mừng và đề nghị các nhà giáo có tên trong danh sách kèm theo quyết định kiểm tra các thông tin cá nhân. Nếu có thông tin chưa chính xác so với hồ sơ đăng ký xét duyệt do các Anh / Chị đã gửi về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, đề nghị các Anh / Chị phản hồi ý kiến về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  • Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN (tải về tại đây).
  • Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GPS, PGS năm 2016 (tải về tại đây).

Danh sách các tân GS, PGS hàng năm được sắp xếp như sau:

  • Theo thứ tự a, b, c tên của các ngành, liên ngành;
  • Trong từng ngành, liên ngành, đầu tiên là danh sách GS, sau đó là danh sách PGS được sắp xếp theo vần a, b, c.

VPHĐCDGSNN

Trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy (07-08/10/2016) tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ tiến hành kỳ họp lần thứ IV.

Nội dung:

1. Xem xét, biểu quyết và bỏ phiếu tín nhiệm danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2016;

2. Nghe báo cáo và trao đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp.  

                                                                Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Theo lịch công tác, từ ngày 26/5 đến ngày 10/7/2016, các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) đã thực hiện việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. Văn phòng HĐCDGSNN thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐCDGS cơ sở.

Kính gửi:

  • Các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành
  • Các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2016

Theo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2016, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành sẽ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2016.

Để triển khai thống nhất việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành, Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đề nghị như sau:
Tất cả các ứng viên đều trình bày báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Việt hoặc bằng ngoại ngữ thành thạo qua PowerPoint; khuyến khích dùng tiếng Anh. Thời gian để mỗi ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan không dưới 15 phút đối với ứng viên PGS và không dưới 20 phút đối với ứng viên GS.

Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành thực hiện nội dung trong công văn này và đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành, các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2016 thông báo nội dung của công văn này tới tất cả các ứng viên.

Trong quá trình triển khai, nếu có ý kiến, đề xuất, kính đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành gửi về Thường trực HĐCDGSNN qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; hoặc địa chỉ của Chánh Văn phòng HĐCDGSNN (Ông Bùi Mạnh Nhị, số ĐT: 0903.636.054, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Trân trọng!

TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

TRẦN VĂN NHUNG

Chi tiết công văn xem tại đây!

Bản quyền thuôc về Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.4) 38.697.943 | Fax: (+84.4) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 346

Tổng số truy cập 893947