Thông báo

social sciences

ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC QUA ĐỊNH LƯỢNG ẤN PHẨM:
NHỮNG XU HƯỚNG MỚI TRÊN THẾ GIỚI TRONG ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC XÃ HỘI, NGHỆ THUẬT VÀ NHÂN VĂN

TS. Phạm Thị Ly (2011)
In trong sách “Khoa học Xã hội thời Hội nhập”, Chủ biên: Trần Ngọc Thêm. NXB Đại học Quốc gia TPHCM, tr. 206-219

 

Bài viết này trình bày thực trạng phân cực trong kết quả nghiên cứu KHXH&NV trên thế giới thông qua dữ liệu của hệ thống đánh giá khoa học qua định lượng ấn phẩm (bibliometrics); từ đó nêu ra những hạn chế của các hệ thống này trong việc đánh giá các kết quả nghiên cứu trong KHXH&NV nói chung, và ở các nước không dùng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức nói riêng. Bài viết cũng nêu những xu hướng mới trên thế giới trong việc cải tiến phương pháp đo lường ấn bản khoa học, chủ yếu là bổ sung những công cụ và tiêu chí đánh giá mang tính chất định tính cho KHXH&NV. Trong phần bàn luận, tác giả bài viết nêu ra một số đề xuất liên quan đến đo lường ấn phẩm khoa học để cải thiện chất lượng nghiên cứu KHXH&NV ở Việt Nam.

(Download Full)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế mới đã bổ sung những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong việc quản lý NCS, trách nhiệm của Hội đồng chấm luận án, của người hướng dẫn và nghiên cứu sinh trong trường hợp có khiếu kiện về nội dung và chất lượng của luận án.

1. Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017.08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017.

2. Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

3. Phụ lục Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

(Download: Công văn số 20/HĐCDGSNN ngày 27/3/2017)

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành

Để chuẩn bị cho việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành như sau:

1. Tổ chức rà soát lại danh mục các chuyên ngành và danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng và gửi báo cáo bằng văn bản về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trước ngày 15/4/2017, trong đó nêu rõ lý do đề nghị thêm/bớt chuyên ngành, thêm/bớt tạp chí, điều chỉnh tăng/giảm mức tính điểm tối đa quy định đối với tạp chí, ... (nếu có).

2. Các tạp chí khoa học được Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành đề nghị bổ sung thêm vào danh mục các tạp chí được tính điểm năm 2017, phải có đủ các điều kiện sau:

- Có giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Có chỉ số ISSN do Trung tâm ISSN Việt Nam, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp;

- Có phản biện khoa học đối với bài báo được đăng trên tạp chí.

- Có ít nhất 03 số tạp chí phát hành mới nhất tính tới thời điểm Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành đề nghị bổ sung được gửi tới Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cùng với báo cáo của Hội đồng theo thời hạn nêu trên.

3. Đối với các tạp chí khoa học đã được đưa vào danh mục các tạp chí có bài báo được tính điểm, nếu Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành đề nghị điều chỉnh tăng/giảm mức tính điểm tối đa năm 2017, thì kèm theo văn bản báo cáo cần gửi ít nhất 03 số tạp chí để so sánh, đối chiếu.

Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước sẽ sắp xếp lịch làm việc về các nội dung trên với Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành sau khi lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 được công bố.

Liên hệ: Bùi Mạnh Nhị, Chánh Văn phòng HĐCDGSNN, ĐT: 0903.636.054

TM. THƯỜNG TRỰC

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Trần Văn Nhung

VCI Từ nhiều năm qua, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) luôn suy nghĩ, đề xuất các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GS, PGS nói riêng, đội ngũ trí thức nói chung. Việc lựa chọn, đánh giá các tạp chí khoa học đưa vào danh mục các tạp chí được tính điểm của HĐCDGSNN là một trong những giải pháp hướng về mục đích đó.

Để nhanh chóng tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về đánh giá các tạp chí khoa học, một vài năm gần đây, HĐCDGSNN đã dự kiến xây dựng Vietnam Citation Index (VCI, tạm dịch là Chỉ số trích dẫn Việt Nam) như là cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị, cơ quan khoa học khác, làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng các tạp chí và tham khảo, trích dẫn.

Bản quyền thuôc về Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.4) 38.697.943 | Fax: (+84.4) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 3

Tổng số truy cập 930911