Ngày 04/7/2016, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đã có công văn số 350/HĐCDGSNN về việc yêu cầu trình bày báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên.

Theo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017, các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGS cơ sở) xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ ngày 05/11/2017 đến hết ngày 28/11/2017; các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/ liên ngành (HĐCDGS ngành/ liên ngành) xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ ngày 10/12/2017 đến hết ngày 07/01/2018.

Để triển khai thống nhất việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐCDGS ngành/ liên ngành, Thường trực HĐCDGSNN đề nghị:

Như năm 2016, tất cả các ứng viên chức danh GS, PGS năm 2017 đều trình bày báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Việt hoặc bằng ngoại ngữ thành thạo qua PowerPoint; khuyến khích dùng tiếng Anh. Thời gian để mỗi ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan từ 15 phút đến 20 phút đối với ứng viên PGS và từ 20 phút đến 30 phút đối với ứng viên GS. Theo đề nghị của nhiều HĐCDGS ngành/ liên ngành và các cơ sở giáo dục đại học, Thường trực HĐCDGSNN khuyến nghị HĐCDGS các cấp giảm việc mời giảng viên ngoại ngữ để thẩm định năng lực ngoại ngữ của các ứng viên.

Thường trực HĐCDGSNN đề nghị các HĐCDGS ngành/ liên ngành, các HĐCDGS cơ sở năm 2017 thông báo nội dung của công văn này tới tất cả các ứng viên.

Các HĐCDGS cơ sở có thể tham khảo yêu cầu trên của HĐCDGSNN đối với các HĐCDGS ngành, liên ngành để thực hiện khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Trong quá trình triển khai, nếu có ý kiến, đề xuất, đề nghị các HĐCDGS cơ sở, HĐCDGS ngành/ liên ngành gửi về Thường trực HĐCDGSNN qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; hoặc địa chỉ của Chánh Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (Ông Bùi Mạnh Nhị, số ĐT: 0903.636.054, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Trân trọng!

(Download)

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đã có công văn số 37/HĐCDGSNN ngày 04/4/2016 “về việc yêu cầu chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các Tạp chí được tính điểm” và công văn số 30/HĐCDGSNN ngày 26/5/2017 “về việc nâng cao chất lượng của các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi”, gửi các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, các ban biên tập tạp chí khoa học.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học theo hướng hội nhập quốc tế và để có thêm cơ sở đánh giá các tạp chí khoa học được tính điểm công trình khoa học quy đổi, HĐCDGSNN đang xây dựng bộ tiêu chí của VCI (Vietnam Citation Index). HĐCDGSNN xin gửi tới các cơ quan chủ quản tạp chí khoa học và các ban biên tập tạp chí khoa học Phiếu khảo sát (gửi kèm theo công văn này).

Kính đề nghị các cơ quan chủ quản tạp chí khoa học và các ban biên tập tạp chí khoa học cung cấp thông tin theo các nội dung trong Phiếu khảo sát và gửi về Văn phòng HĐCDGSNN trước ngày 30/11/2017.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

Phiếu khảo sát xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Tầng 7, tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Hoặc qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trân trọng./.

1. Công văn số 404/HĐCDGSNN ngày 31/10/2017 (Download).

2. Phiếu khảo sát Tạp chí khoa học (Download).

Năm 2017, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước – GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã ký quyết định thành lập 110 HĐCDGS cơ sở. Để giúp các ứng viên và các thành viên HĐCDGS cơ sở hiểu rõ các tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, HĐCDGSNN đã tổ chức hội nghị tập huấn về công việc này tại ba khu vực.

- Khu vực phía Bắc: tại Trường ĐH Bách khoa HN, ngày 06/9/2017; khoảng 1100 đại biểu tham dự. Chủ tọa và một số thành viên HĐCDGSNN đã trao đổi, trả lời khoảng 100 câu hỏi của các ứng viên về tiêu chuẩn, hồ sơ.

HN TH01     HN TH03

- Khu vực miền Trung: tại Đại học Huế, ngày 08/9/2017; khoảng 200 đại biểu tham dự. Chủ tọa và một số thành viên HĐCDGSNN đã trao đổi, trả lời khoảng 40 câu hỏi của các ứng viên về tiêu chuẩn, hồ sơ.

Hue TH01     Hue TH02

- Khu vực phía Nam: tại Trường ĐH Sư phạm TP. HCM, ngày 11/9/2017; khoảng 450 đại biểu tham dự. Chủ tọa và một số thành viên HĐCDGSNN đã trao đổi, trả lời khoảng 70 câu hỏi của các ứng viên về tiêu chuẩn, hồ sơ.

DSC 1114     TP HCM TH02

Hội nghị tập huấn tại ba khu vực đã đạt kết quả tốt. Các đơn vị giúp tổ chức hội nghị đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện giúp HĐCDGSNN hoàn thành nhiệm vụ.

VP. HĐCDGSNN

new doc 2017 09 05 11.38.53 1  ISBN

Để giúp các ứng viên và Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp triển khai tốt công việc đăng ký và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phát hành Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất

I. Báo cáo tại Hội nghị Tập huấn của Tổng Thư ký HĐCDGSNN

II. Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh
GS, PGS

Hợp nhất Quyết định số 174/2008/QĐ–TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ–TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Hợp nhất Thông tư số 16/2009/TT–BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 và Thông tư số 30/2012/TT–BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp

Hợp nhất Thông tư số 25/2013/ TT–BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 05/2014/TT–BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 và Quyết định số 2418/QĐ–BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần thứ hai

I. Danh sách thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

II. Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành:

a) Danh sách thành viên Hội đồng;

b) Ngành, chuyên ngành thuộc Hội đồng;

c) Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm.

Phần thứ ba

I. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS
năm 2017;

II. Hướng dẫn hồ sơ;

III. Các biểu mẫu;

IV. Địa chỉ điện tử tra cứu những văn bản liên quan;

V. Phụ lục: Số quyết định và số lượt người được công nhận chức danh GS, PGS từ năm 1980 đến năm 2007 và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ năm 2009 đến năm 2016.

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho tất cả những ai quan tâm đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở Việt Nam.

VP. HĐCDGSNN

Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 126

Tổng số truy cập 989143