Thông báo

Năm 2017, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước – GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã ký quyết định thành lập 110 HĐCDGS cơ sở. Để giúp các ứng viên và các thành viên HĐCDGS cơ sở hiểu rõ các tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, HĐCDGSNN đã tổ chức hội nghị tập huấn về công việc này tại ba khu vực.

- Khu vực phía Bắc: tại Trường ĐH Bách khoa HN, ngày 06/9/2017; khoảng 1100 đại biểu tham dự. Chủ tọa và một số thành viên HĐCDGSNN đã trao đổi, trả lời khoảng 100 câu hỏi của các ứng viên về tiêu chuẩn, hồ sơ.

HN TH01     HN TH03

- Khu vực miền Trung: tại Đại học Huế, ngày 08/9/2017; khoảng 200 đại biểu tham dự. Chủ tọa và một số thành viên HĐCDGSNN đã trao đổi, trả lời khoảng 40 câu hỏi của các ứng viên về tiêu chuẩn, hồ sơ.

Hue TH01     Hue TH02

- Khu vực phía Nam: tại Trường ĐH Sư phạm TP. HCM, ngày 11/9/2017; khoảng 450 đại biểu tham dự. Chủ tọa và một số thành viên HĐCDGSNN đã trao đổi, trả lời khoảng 70 câu hỏi của các ứng viên về tiêu chuẩn, hồ sơ.

DSC 1114     TP HCM TH02

Hội nghị tập huấn tại ba khu vực đã đạt kết quả tốt. Các đơn vị giúp tổ chức hội nghị đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện giúp HĐCDGSNN hoàn thành nhiệm vụ.

VP. HĐCDGSNN

new doc 2017 09 05 11.38.53 1  ISBN

Để giúp các ứng viên và Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp triển khai tốt công việc đăng ký và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phát hành Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất

I. Báo cáo tại Hội nghị Tập huấn của Tổng Thư ký HĐCDGSNN

II. Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh
GS, PGS

Hợp nhất Quyết định số 174/2008/QĐ–TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ–TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Hợp nhất Thông tư số 16/2009/TT–BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 và Thông tư số 30/2012/TT–BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp

Hợp nhất Thông tư số 25/2013/ TT–BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 05/2014/TT–BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 và Quyết định số 2418/QĐ–BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần thứ hai

I. Danh sách thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

II. Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành:

a) Danh sách thành viên Hội đồng;

b) Ngành, chuyên ngành thuộc Hội đồng;

c) Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm.

Phần thứ ba

I. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS
năm 2017;

II. Hướng dẫn hồ sơ;

III. Các biểu mẫu;

IV. Địa chỉ điện tử tra cứu những văn bản liên quan;

V. Phụ lục: Số quyết định và số lượt người được công nhận chức danh GS, PGS từ năm 1980 đến năm 2007 và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ năm 2009 đến năm 2016.

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho tất cả những ai quan tâm đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở Việt Nam.

VP. HĐCDGSNN

Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thông báo nội dung cụ thể về tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (download file)

Công văn số 41/HĐCDGSNN-VP (Download), ngày 31 tháng 7 năm 2017 về việc Hướng dẫn thành lập HĐCDGS Cơ sở năm 2017.

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGS cơ sở) của các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) như sau:

I- Hồ sơ đề nghị thành lập HĐCDGS cơ sở:

1. Công văn đề nghị thành lập HĐCDGS cơ sở.

2. Danh sách dự kiến các thành viên HĐCDGS cơ sở (Mẫu C1/2017).

3. Danh sách các GS, PGS và tiến sĩ trong biên chế cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học (Mẫu C2/2017).

4. Danh sách các GS, PGS và tiến sĩ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (Mẫu C3/2017).

5. Danh sách các giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (Mẫu C4/2017).

Đối với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập: Các cán bộ thuộc biên chế cơ hữu dự kiến đưa vào HĐCDGS cơ sở, đề nghị CSGDĐH gửi kèm theo bản sao hợp đồng dài hạn (02 năm trở lên) và bảng lương tháng đầu các quý trong 2 năm gần đây cho Văn phòng HĐCDGSNN.

Đề nghị các cơ sở giáo dục đại học gửi các tài liệu trên về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, địa chỉ: Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

II- Thời hạn nộp hồ sơ:

Hạn cuối cùng cơ sở giáo dục đại học nộp hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở cho Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước là ngày 10/8/2017 theo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 đã thông báo.

Liên hệ khi cần thiết:

Chánh Văn phòng: PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị, di động: 0903.636.054;

Trưởng phòng Hành chính-Quản trị: Ông Nguyễn Đức Huy, di động: 0983.635.007;

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it../.

 TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

Trần Văn Nhung

Bản quyền thuôc về Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.4) 38.697.943 | Fax: (+84.4) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 3

Tổng số truy cập 930911