QD so 11 CNDTC

 

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03/4/2018 (Download tại đây).