Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đã có công văn số 37/HĐCDGSNN ngày 04/4/2016 “về việc yêu cầu chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các Tạp chí được tính điểm” và công văn số 30/HĐCDGSNN ngày 26/5/2017 “về việc nâng cao chất lượng của các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi”, gửi các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, các ban biên tập tạp chí khoa học.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học theo hướng hội nhập quốc tế và để có thêm cơ sở đánh giá các tạp chí khoa học được tính điểm công trình khoa học quy đổi, HĐCDGSNN đang xây dựng bộ tiêu chí của VCI (Vietnam Citation Index). HĐCDGSNN xin gửi tới các cơ quan chủ quản tạp chí khoa học và các ban biên tập tạp chí khoa học Phiếu khảo sát (gửi kèm theo công văn này).

Kính đề nghị các cơ quan chủ quản tạp chí khoa học và các ban biên tập tạp chí khoa học cung cấp thông tin theo các nội dung trong Phiếu khảo sát và gửi về Văn phòng HĐCDGSNN trước ngày 30/11/2017.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

Phiếu khảo sát xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Tầng 7, tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Hoặc qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trân trọng./.

1. Công văn số 404/HĐCDGSNN ngày 31/10/2017 (Download).

2. Phiếu khảo sát Tạp chí khoa học (Download).

Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 105

Tổng số truy cập 989122