new doc 2017 09 05 11.38.53 1  ISBN

Để giúp các ứng viên và Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp triển khai tốt công việc đăng ký và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phát hành Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất

I. Báo cáo tại Hội nghị Tập huấn của Tổng Thư ký HĐCDGSNN

II. Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh
GS, PGS

Hợp nhất Quyết định số 174/2008/QĐ–TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ–TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Hợp nhất Thông tư số 16/2009/TT–BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 và Thông tư số 30/2012/TT–BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp

Hợp nhất Thông tư số 25/2013/ TT–BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 05/2014/TT–BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 và Quyết định số 2418/QĐ–BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần thứ hai

I. Danh sách thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

II. Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành:

a) Danh sách thành viên Hội đồng;

b) Ngành, chuyên ngành thuộc Hội đồng;

c) Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm.

Phần thứ ba

I. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS
năm 2017;

II. Hướng dẫn hồ sơ;

III. Các biểu mẫu;

IV. Địa chỉ điện tử tra cứu những văn bản liên quan;

V. Phụ lục: Số quyết định và số lượt người được công nhận chức danh GS, PGS từ năm 1980 đến năm 2007 và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ năm 2009 đến năm 2016.

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho tất cả những ai quan tâm đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở Việt Nam.

VP. HĐCDGSNN

Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 123

Tổng số truy cập 996162