(Download: Công văn số 20/HĐCDGSNN ngày 27/3/2017)

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành

Để chuẩn bị cho việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành như sau:

1. Tổ chức rà soát lại danh mục các chuyên ngành và danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng và gửi báo cáo bằng văn bản về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trước ngày 15/4/2017, trong đó nêu rõ lý do đề nghị thêm/bớt chuyên ngành, thêm/bớt tạp chí, điều chỉnh tăng/giảm mức tính điểm tối đa quy định đối với tạp chí, ... (nếu có).

2. Các tạp chí khoa học được Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành đề nghị bổ sung thêm vào danh mục các tạp chí được tính điểm năm 2017, phải có đủ các điều kiện sau:

- Có giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Có chỉ số ISSN do Trung tâm ISSN Việt Nam, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp;

- Có phản biện khoa học đối với bài báo được đăng trên tạp chí.

- Có ít nhất 03 số tạp chí phát hành mới nhất tính tới thời điểm Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành đề nghị bổ sung được gửi tới Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cùng với báo cáo của Hội đồng theo thời hạn nêu trên.

3. Đối với các tạp chí khoa học đã được đưa vào danh mục các tạp chí có bài báo được tính điểm, nếu Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành đề nghị điều chỉnh tăng/giảm mức tính điểm tối đa năm 2017, thì kèm theo văn bản báo cáo cần gửi ít nhất 03 số tạp chí để so sánh, đối chiếu.

Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước sẽ sắp xếp lịch làm việc về các nội dung trên với Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành sau khi lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 được công bố.

Liên hệ: Bùi Mạnh Nhị, Chánh Văn phòng HĐCDGSNN, ĐT: 0903.636.054

TM. THƯỜNG TRỰC

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Trần Văn Nhung

Bản quyền thuôc về Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.4) 38.697.943 | Fax: (+84.4) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 118

Tổng số truy cập 922379