Công văn số: 17/HĐCDGSNN.

Kính gửi:

- Các Giáo sư thành viên HĐCDGSNN

- Các Giáo sư thành viên HĐCDGS ngành, liên ngành

Từ nhiều năm qua, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) luôn suy nghĩ, đề xuất các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GS, PGS nói riêng, đội ngũ trí thức nói chung. Việc lựa chọn, đánh giá các tạp chí khoa học đưa vào danh mục các tạp chí được tính điểm của HĐCDGSNN là một trong những giải pháp hướng về mục đích đó.

Để nhanh chóng tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về đánh giá các tạp chí khoa học, một vài năm gần đây, HĐCDGSNN đã dự kiến xây dựng Vietnam Citation Index (VCI, tạm dịch là Chỉ số trích dẫn Việt Nam) như là cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị, cơ quan khoa học khác, làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng các tạp chí và tham khảo, trích dẫn.

Trong quá trình thực hiện ý tưởng này, HĐCDGSNN đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp ý kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều nhà khoa học, đặc biệt là của PGS. TS. Phạm Văn Phúc, Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Văn phòng HĐCDGSNN đã tổ chức hai buổi hội thảo nghe PGS. TS. Phạm Văn Phúc thuyết trình ý tưởng, nội dung và cách thức xây dựng VCI để thảo luận.

Hiện nay, HĐCDGSNN đã đăng ký tên miền tạm thời cho VCI là: https://www.vietnamcitationindex.com, trình bày trên đó ý tưởng, các tiêu chí lựa chọn, đánh giá tạp chí, hướng dẫn đăng ký tạp chí, v.v..., để xin ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học, nhà giáo và bạn đọc, để sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Sau khi thống nhất, tên miền chính thức của VCI sẽ là: https://www.vci.gov.vn

Văn phòng HĐCDGSNN báo cáo và kính đề nghị các Giáo sư thành viên HĐCDGSNN, các Giáo sư thành viên HĐCDGS ngành, liên ngành tham gia ý kiến:

- Về việc xây dựng VCI;

- Tổ chức hội thảo của HĐCDGSNN, sau đó tổ chức hội thảo trực tuyến hoặc hội thảo trực tiếp cho các cơ sở giáo dục đại học về việc xây dựng VCI.

Xin gửi kèm theo văn bản “Kế hoạch xây dựng và phát triển Viet Nam Citation Index”.

Trân trọng!

TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

Trần Văn Nhung

Bản quyền thuôc về Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.4) 38.697.943 | Fax: (+84.4) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 118

Tổng số truy cập 922379