Kính thưa các Giáo sư thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

           Thưa các tân Giáo sư, Phó Giáo sư,

           Thưa các Quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến tham dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho các nhà giáo, nhà khoa học được công nhận năm 2015.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và chia vui cùng 52 Giáo sư, 470 Phó Giáo sư - những nhà giáo, nhà khoa học vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, thân nhân và bè bạn của các Giáo sư/Phó Giáo sư có mặt tại buổi lễ trọng thể và có ý nghĩa này.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn

Kế thừa và phát huy truyền thống quý trọng, tin dùng người tài của cha ông, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc phát hiện và bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, phát hiện nhân tài là một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, và thực sự trở thành bộ phận cấu thành quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Tinh thần đó được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 20 của BCH Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và gần đây trong các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.

    Thưa  các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn

Thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và trên lĩnh vực nào cũng mang đậm dấu ấn đóng góp của đội ngũ trí thức, đặc biệt là của các Giáo sư, Phó Giáo sư. Qua báo cáo của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, tôi rất vui mừng được biết, số Giáo sư, Phó Giáo sư được xét công nhận đạt tiêu chuẩn hàng năm từng bước được trẻ hóa, năng lực ngoại ngữ được nâng lên; ngày càng có nhiều người là tác giả của các công trình khoa học có giá trị được công bố trên các tạp chí có uy tín trên thế giới hoặc được ứng dụng một cách có hiệu quả trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước.        

Trong số các Giáo sư, Phó Giáo sư được công nhận năm nay, trên 95% là giảng viên các trường đại học hoặc làm việc tại các Viện nghiên cứu.Tiêu chuẩn, quy trình xét chọn từng bước được đổi mới, hướng tới hội nhập quốc tế. Đó là những chuyển biến tích cực, đúng hướng, là sự nỗ lực đổi mới của Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp.

Bên cnh nhng kết qu và chuyn biến tích cc, chúng ta cần nhìn nhận một thực tế là : đất nước ta vẫn còn nghèo và tiếp tục đối mặt với nguy cơ tụt hậu, nếu không muốn nói là nguy cơ tụt hậu ngày càng xa. Chênh lệch về trình độ phát triển, về hạ tầng cơ sở, về khoa học công nghệ cũng như về chất lượng giáo dục đào tạo còn rất lớn so với các nước trong khu vực và thế giới. Điều đó nhắc nhở chúng ta, càng khó khăn càng phải vươn lên, càng ở điểm xuất phát thấp càng  cần  phải đổi mới mạnh mẽ theo hướng tích cực hội nhập với khu vực và thế giới về chất lượng và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư là vinh dự vô cùng to lớn đối với mỗi người, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm cao cả trước Đảng, trước Nhà nước và nhân, nhất là trước thế hệ trẻ của đất nước. Mỗi chúng ta phải tiếp tục phấn đấu bằng tất cả tâm huyết, nghị lực, trí tuệ, quyết tâm để vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình, cùng cả nước đưa sự nghiệp đổi mới Giáo dục đào tạo, Khoa học và công nghệ đến bến bờ thành công, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

           Thưa  các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn

Năm 2015 là thời gian Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã trải qua 35 năm hoạt động. tôi đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước bằng kinh nghiệm hoạt động đã được tích lũy, cần có những đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ để công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh  GS, PGS của nước ta trong thời gian tới ngày càng tốt hơn, phù hợp hơn với thông lệ Quốc tế về tiêu chuẩn và phương thức đánh giá.

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi chân thành chúc các Giáo sư, Phó Giáo sư, các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể gia đình; các quí vị đại biểu và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc,có nhiều niềm vui, nhiều thành công trong sự nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Chúc sự nghiệp khoa học, sự nghiệp trồng người, sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của đất nước thu được kết quả ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam,

           Xin trân trọng cảm ơn!

Bản quyền thuôc về Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.4) 38.697.943 | Fax: (+84.4) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 202

Tổng số truy cập 915726