STT Học hàm,
học vị
Họ và tên Chức vụ
1. GS.TS.  Nguyễn Trọng Giảng
 Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. 
 Chủ tịch Hội đồng.
2. GS.TSKH.  Nguyễn Đức Hùng  Phó Chủ tịch Hội đồng.       
3. GS.TS.  Đinh Quảng Năng  Ủy viên Thư ký.        
4. GS.TS.  Đỗ Minh Nghiệp  Ủy viên.
5. GS.TS.  Trương Ngọc Thận  Ủy viên.
6. GS.TS.  Nguyễn Khắc Xương  Ủy viên.        
7. PGS.TS.  Đặng Mậu Chiến  Ủy viên.        
8. PGS.TS.  Đinh Minh Diệm  Ủy viên.        
9. PGS.TS.  Đào Minh Ngừng  Ủy viên.        

(Danh sách này gồm 9 người)

Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 129

Tổng số truy cập 996168