CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

BT Phung Xuan Nha

GS.BuiVanGa

GS.TranVanNhung

GS. TS. Phùng Xuân Nhạ
Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo
GS. TSKH. Bùi Văn Ga
Nguyên Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo

GS. TSKH. Trần Văn Nhung
Nguyên Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

28 Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước là Chủ tịch của 28 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành.

STT  Ảnh thành viên Học hàm, học vị Họ và tên Chức vụ Cơ quan công tác (hiện nay)
1. 4.HDChanNuoi ThuY ThuySan GS.TS.TuQuangHien GS. TS.  Từ Quang Hiển Nguyên
Giám đốc
Đại học Thái Nguyên
2. 5.HDCoHoc GS.TSKH.DuongNgocHai GS. TSKH. Dương Ngọc Hải Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. 6.HDCoKhi DongLuc GS.TSKH.BanhTienLong GS. TSKH. Bành Tiến Long Nguyên
Thứ trưởng
Bộ GD & ĐT
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
4.  7.HDCNTT GS.TS.NguyenThucHai GS. TS. Nguyễn Thúc Hải  Nguyên
Chủ nhiệm khoa
 
Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
5. 9.HDDien DienTu TuDongHoa GS.TSKH GS. TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh Chuyên gia
cao cấp
Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia
6. 8.HDDuocHoc GS.TS.LeQuanNghiem GS. TS. Lê Quan Nghiệm Phó Hiệu trưởng  Trường Đại học Y - Dược
Tp Hồ Chí Minh
7.  10.HDGTVT GS.TSKH.NghiemVanDinh GS. TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh  Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải
8. 12.HDHoaHoc CNTP GS.TSKH.DangUngVan GS. TSKH. Đặng Ứng Vận  Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình 
9. 13.HDAnNinh GS.TS.NguyenXuanYem GS. TS. Trung tướng
Nguyễn Xuân Yêm  Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân 
10. 14.HDQuanSu GS.NguyenNgocThanh GS. TS. Trung tướng
Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng
11. 15.HDKHTraiDat Mo GS.TS.MaiTrongNhuan  GS. TS. Mai Trọng Nhuận Nguyên
Giám đốc
 Đại học Quốc gia Hà Nội
12. 16.HDKinhTe GS.TS.DinhVanSon  GS. TS. Đinh Văn Sơn Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại
13.  17.HDLuatHoc GS.TS.VoKhanhVinh GS. TS. Võ Khánh Vinh Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
14. 18.HDLuyenKim GS.TS.NguyenTrongGiang GS. TS. Nguyễn Trọng Giảng Nguyên 
Hiệu trưởng
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
15. 19.HDNgonNgu GS.TSKH.TranNgocThem GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm Nguyên
Chủ nhiệm Khoa Văn hóa học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
16. 20.HDNongNghiep LamNghiep GS.TS.BuiChiBuu  GS. TS. Bùi Chí Bửu Nguyên
Viện trưởng
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
17. 21.HDSinhHoc GS.TSKH.VuQuangCon GS. TSKH. Vũ Quang Côn Nguyên
Viện trưởng
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18. 22.HDSuHoc DanTocHoc KhaoCoHoc GS.TSKH.VuMinhGiang GS. TSKH. Vũ Minh Giang Nguyên
Phó giám đốc
Đại học Quốc gia Hà Nội
19. 23.HDTamLyHoc GS.TS.VuDung GS. TS. Vũ Dũng Viện trưởng Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
20. 11.HDGiaoDucHoc GS.TS.NguyenThiMyLoc GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc Nguyên
Hiệu trưởng
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
21. 24.HDThuyLoi GS.TS.DaoXuanHoc GS. TS. Đào Xuân Học Nguyên
Thứ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
22. 25.HDToanHoc GS.TSKH.HaHuyKhoai GS. TSKH. Hà Huy Khoái Nguyên
Viện trưởng
Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
23. 26.HDTrietHoc XaHoiHoc ChinhTriHoc GS.TS.LeHuuNghia  GS. TS. Lê Hữu Nghĩa Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
24. 27.HDVanHoa NgheThuat TDTT GS.TS.TranThuHa GS. TS. Trần Thu Hà Nguyên
Giám đốc
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
25. 28.HDVanHoc GS.TS.LeChiQue GS. TS. Lê Chí Quế Nguyên
Giảng viên
cao cấp
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
26. 29.HDVatLy GS.TS.BachThanhCong GS. TS. Bạch Thành Công Giảng viên
cao cấp
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
27.  30.HDXayDung KienTruc GS.TSKH.NguyenVanLien GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên Nguyên
Thứ trưởng
Bộ Xây dựng
28. 31.HDYHoc GS.TS.PhamGiaKhanh GS. TS. Trung tướng
Phạm Gia Khánh Nguyên
Giám đốc
Học viện Quân y
Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 200

Tổng số truy cập 1004087