SearchInputs Tìm kiếm
Chuyển bộ gõ
 Phóng sự ảnh

Số lượt truy cập:
2823754

Các nhà khoa học Thế giới có trích dẫn khoa học cao năm 2014

Tạp chí Thomson Reuters vừa công bố danh sách 3000 nhà khoa học Thế giới thuộc các ngành Khoa học khác nhau có trích dẫn khoa học cao năm 2014. Danh sách này được xếp thứ tự theo ngành khoa học bằng tiếng Anh, mở đầu là Khoa học Nông nghiệp (Agricultural Science), tiếp đến trong mỗi ngành tên nhà khoa học (Last name) được xếp theo thứ tự A, B, C (file kèm theo). Trong số 3000 nhà khoa học Thế giới nêu trên có 3 nhà khoa học người Việt Nam: 1. GS.TS. Đàm Thanh Sơn, ngành Vật lý (Physics), giảng viên trường Đại học Chicago, Hoa kỳ; 2. GS.TS. Nguyễn Sơn Bình, ngành Hóa học (Chemistry), giảng viên trường đại học Northwestern, Hoa kỳ; 3. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng, ngành Khoa học Máy tính (Computer Science), giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012

Trong hai ngày 05-06/12/2012 Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức kỳ họp thứ X. Xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012. Sau khi thẩm định, tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đã có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đặc cách. Danh sách cụ thể được đính trong file đính kèm. Trân trọng thông báo.

Danh sách Video
Về đầu