SearchInputs Tìm kiếm
Chuyển bộ gõ
 Phóng sự ảnh

Số lượt truy cập:
3259100

Công văn số 270/HĐCDGSNN ngày 22 tháng 7 năm 2015

Về việc báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 của các HĐCDGSCS và Lịch xét năm 2015 của HĐCDGS ngành, liên ngành

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012

Trong hai ngày 05-06/12/2012 Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức kỳ họp thứ X. Xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012. Sau khi thẩm định, tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đã có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đặc cách. Danh sách cụ thể được đính trong file đính kèm. Trân trọng thông báo.

Danh sách Video
Về đầu