SearchInputs Tìm kiếm
Chuyển bộ gõ
 Phóng sự ảnh

Số lượt truy cập:
2896419

World University Rankings 2014-2015

Đầu tháng 10 năm 2014, The Times Higher Education - Thomson Reuters vừa công bố kết quả xếp hạng các trường Đại học Thế giới đồng thời đưa ra bảng xếp hạng 400 trường Đại học hàng đầu (Danh sách 1, file đính kèm) trong đó có các trường Đại học ở Khu vực Châu Á (Danh sách 2, file đính kèm).
Nguồn dẫn: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking.

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012

Trong hai ngày 05-06/12/2012 Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức kỳ họp thứ X. Xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012. Sau khi thẩm định, tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đã có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đặc cách. Danh sách cụ thể được đính trong file đính kèm. Trân trọng thông báo.

Danh sách Video
Về đầu