SearchInputs Tìm kiếm
Chuyển bộ gõ
 Phóng sự ảnh

Số lượt truy cập:
2862983

Nhiệm vụ của GS trong Trường Đại học Cambridge

Role Purpose: The purpose of the role is to support and maintain the University's national and international reputation for excellence in teaching and research. Contribution to excellence in research will encompass international leadership in the post holder's relevant subject area through originality in research and scholarship and contribution to the advancement of knowledge in the subject area. Contribution to teaching will include and established reputation and contribution to teaching within the departement/ faculty. The role holder will participate in the overall contribution of the department/ faculty, where appropriate.

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012

Trong hai ngày 05-06/12/2012 Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức kỳ họp thứ X. Xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012. Sau khi thẩm định, tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đã có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, 01 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đặc cách. Danh sách cụ thể được đính trong file đính kèm. Trân trọng thông báo.

Danh sách Video
Về đầu